Koszalin notariusz

Montaż – internetowy serwis dla każdego

Wszechstronne usługi notarialne w Kielcach
Specjalistyczne czynności notarialne w Kielcach oferuje interesantom kancelaria notarialna Iwona Bieryło. Wszystkie deklaracje mają formę dokumentu urzędowego. Do usług, jakie przeprowadzane są w miejscu jakim jest koszalin notariusz zaliczają się: wykonywanie aktów notarialnych, sporządzanie aktów poświadczania dziedziczenia, czynności odnoszące się do europejskiego poświadczenia spadków, czynności związane z organizowaniem sukcesyjnym biznesem osoby fizycznej, sporządzanie poświadczeń, wykonywanie protokołów, wykonywanie protestów weksli a także czeków, wykonywanie wypisów, odpisów oraz wyciągów papierów, złożenie wniosku o wpis w księdze wieczystej razem z papierami będącymi podstawą dla wpisania w księdze wieczystej, a także sporządzanie usług powiązanych z osobnymi regulacjami prawnymi. Doświadczony notariusz może również przyjmować na przechowanie zasoby finansowe, papiery giełdowe, papiery, albo informacje na informatycznym nośniku danych. Jest o tym mowa w przepisach o informatyzacji działania podmiotów zajmujących się zadaniami publicznymi. Na witrynie online kancelarii można dowiedzieć się, jakiego typu papiery trzeba przynieść do kancelarii celem wykonania konkretnej czynności u notariusza. To duże uproszczenie dla klientów, umożliwiające szybciej załatwiać niektóre kwestie. Tym bardziej, że dokumenty do kancelarii można dostarczyć przed wyznaczonym terminem wykonania wyznaczonej usługi. Do sporządzenia aktu notarialnego wystarczy dostarczyć kopię potrzebnych papierów. Można to zrobić e mailowo lub osobiście. Dopiero przy podpisywaniu aktu trzeba przedstawić oryginał.